Boeiende observaties
23 april 2013
Ego WNL-baas Bert Huisjes groter dan kijkersbelang?
4 juni 2013
Show all

De wereld van Anouschka en Ronald

Na de column van 23 april (”Boeiende observaties”) is de aandacht in Nederland bijna volledig gericht geweest op de troonoverdracht van 30 april. Daarna, zoals ieder jaar, op 4 mei de nationale dodenherdenking en 5 mei de viering van de bevrijding. Ook het behalen van het landskampioenschap van Ajax was op 5 mei; dus dubbel feest in Amsterdam! De troonsoverdracht leverde voor de betrokken kijker mooie, zeg maar gerust historische televisie op, met prachtige shots van non-verbale communicatie. De toespraak op 4 mei van generaal b.d. Van Uhm op de Dam was buitengewoon indrukwekkend. In deze column staan we kort stil bij drie bekende Nederlanders en hun optredens in de media. Uiteraard geven we uit een oogpunt van communicatie en/of presentatie aan, waar het anders en beter had gekund.

9e Column 2013 door Pauline van Aken en Hans le Pair

Anouschka van Miltenburg; zij had het als voorzitter van de Tweede Kamer kort voor het voorjaarsreces van de Kamer niet gemakkelijk in een ordedebatje over de behandeling van Kamervragen door staatssecretaris Weekers. Fractieleider Buma van het CDA suggereerde namens de gezamenlijke oppositie zelfs dat zij de procedures in een bepaalde richting probeerde te sturen, ten gunste van de regeringspartijen. Het werd haar als Voorzitter te machtig, bood haar excuses aan de Kamer aan voor het geval zij de door Buma geschetste indruk had gewekt, schorste de vergadering en verliet geëmotioneerd de Kamer. Na 5 minuten keerde zij terug om de inmiddels bereikte oplossing af te tikken.

Mevrouw Van Miltenburg was op 28 april jl. te gast in het programma van Eva Jinek [ zie uitzending gemist; tijd van 9.22 tot 9.30 uur]. Door Eva Jinek wordt teruggeblikt op wat in de Kamer is gebeurd. Van Miltenburg zit direct stevig in de verdediging. Nee, ze was niet ‘ volgeschoten’, ze was alleen boos geweest en haar integriteit was ten onrechte in twijfel getrokken. Medestudiogasten Eberhard van der Laan (burgemeester Amsterdam) en Ton Heerts (kandidaat voorzitter FNV) vielen haar bij op het aspect integriteit; dat mag bij een onafhankelijke voorzitter niet ter discussie staan. Op de vraag, of zij met Buma had gesproken en hij zijn excuses had aangeboden, antwoordde Van Miltenburg respectievelijk met een ‘ja’ en een zeer stevig ‘nee’. Zij had Buma ook verteld, ” dat hij over de grens was gegaan en dat niet nog een keer moest doen”. Als kijker zit je dan te wachten op een ”want anders…..”, maar dat bleef uit. De non-verbale reactie van Ton Heerts op de mededeling van Van Miltenburg, dat je de volgende dag weer gewoon samen een kop koffie drinkt, onderstreepte mijn gevoelen dat deze kamervoorzitter helemaal niet zo gemakkelijk zaken van zich af laat glijden.

Iemand die zo duidelijk in haar emotie zit en dan op een verkrampte wijze een quasi krachtig imago overeind wil houden, heeft duidelijk haar problemen nog niet onderkend. Toegeven dat een opmerking als die van Buma je in je diepste ziel raakt, is juist een teken van kracht. Van Miltenburg gaf tijdens deze uitzending er blijk van nog niet te zijn toegekomen aan de fases van Bewustwording en Inzicht. Haar oplossing om in de toekomst de vergaderingen vaker te schorsen, is slechts een technische schijnoplossing. Aan de drie andere fases van de BIAAR-methode; Acceptatie, Actie en Reactie is ze nog lang niet toe. Zeker zolang deze Voorzitter nog niet in staat is om te luisteren en standpunten te verbinden, blijft een risico op dergelijke aanvaringen met kamerleden bestaan. De kaart ”integriteit” kan niet iedere keer als excuus worden getrokken. Door Eberhard van der Laan werd in de uitzending nog een gratis les ‘Invulling rol voorzitterschap’ gegeven, maar dat was nog niet zo aan haar besteed!

Ronald de Boer, voor de niet voetballiefhebbers: Ronald is de broer van de huidige trainer van Ajax Frank de Boer. Beiden hebben in hun actieve voetbalcarrière in Oranje gespeeld. Bij toerbeurt treedt Ronald als analyticus op in het voetbalprogramma van Studio Sport op de zondagavond rond 22.30 uur. Zo ook op 28 april jl., waar gastheer Jack van Gelder (recent geridderd door Hare Majesteit) direct aanvangt met de door de ”oud-internationals van Oranje” gehouden benefietwedstrijd voor de nabestaanden van de onlangs overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen (dit trieste gebeuren is voldoende bekend). Ronald vertelt hoe erg het verlies van een dierbare moet zijn. Ook benadrukt hij de grote gevolgen van het verlies van een kostwinner voor een gezin; de blijvende financiële schade is groot. Het gezin moet verder, kinderen moeten kunnen studeren, enzovoort. Het was, aldus een oprecht betrokken Ronald de Boer, nodig om een benefietwedstrijd te spelen en voor de oud-internationals was dit ”een kleine moeite”. De opbrengst, zo werd trots gemeld, was € 55.000,- ; een niet gering bedrag. De andere studiogasten, inclusief Jack van Gelder, waren het hiermee eens en gingen over tot de orde van de dag, het echte voetbalnieuws.

Misschien ben ik iets te kritisch; € 55.000,- is best een fors bedrag (bij minimaal 5500 toeschouwers die € 10,- entree betalen is dit haalbaar. Ik vermoed echter, dat er extra sponsoring aan de orde is. Misschien wel wat van de oud-internationals). Maar in het licht van Ronald’s betoog over ”compensatie voor het wegvallen van een kostwinner en langdurig financieel gemis”, is het een druppel op de gloeiende plaat. Kijk ik naar slechts 4 van de aanwezige oud-Oranjespelers, dan zijn zij gezamenlijk al goed voor een vermogen van meer dan € 100 mln. (bron: Quote 500). Aan de oprechtheid van Ronald de Boer twijfel ik niet, maar de opbrengst van deze benefiet draagt maar zeer tijdelijk bij aan een financieel zekere periode voor het gezin Nieuwenhuizen. In die zin was de inspanning van de oud-internationals inderdaad een kleine moeite. De doelstelling van Ronald voor dit gezin was beter behaald, als de oud-internationals een forse deelnamevergoeding aan de wedstrijd hadden betaald. Gezien het totale vermogen van dit selecte gezelschap was ook dit een kleine moeite geweest. Jammer dat de anders zo kritische studiogasten hierover het stilzwijgen deden, maar ja, ook zij zijn oud-profvoetballers. En we wisten al dat Jack van Gelder niet was geridderd voor zijn kritische opstelling als sportjournalist!

Delen