Politici en woordvoerders aan tafel in medialand
5 maart 2013
Blijft een klant met veel spaargeld toch een niet-begrepen koning?
16 april 2013
Show all

Jamie Oliver krijgt de schappen bij AH toch nog vol voor de Pasen!

In de distributiecentra van Albert Heijn was afgelopen week door FNV Bondgenoten een staking in gang gezet met als voornaamste doel, dat naast een verbetering van de arbeidsvoorwaarden, een groot aantal nu nog uitzendkrachten in vaste dienst worden genomen. Albert Heijn heeft inmiddels met de vakbond CNV een nieuwe cao gesloten, waarin de distributiemedewerkers een loonsverhoging krijgen en aan de vaste krachten wordt beloofd, dat ze hun baan behouden. “Dat is een mooie cao,’’ zegt een woordvoerster van Albert Heijn. De FNV wijst er op, dat het aantal vaste medewerkers van 80% is teruggelopen naar 50%. ‘’Het is niet de FNV die de helft van zijn personeel als uitzendkracht heeft rondlopen,’’ zegt Ron Meyer van de FNV (bron: AD van 18 maart 2013).

6e Column 2013 door Pauline van Aken en Hans le Pair

Wanneer er in Nederland wordt gestaakt, dan gaat dat op een keurige wijze. Er liggen genoeg rechterlijke uitspraken, die de redelijkheid van het stakingsmiddel in verhouding tot het doel, bepalen. In het kort; de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de staking mag weer niet al te groot zijn. Bovendien moet er vooraf aan een staking voldoende overleg zijn gepleegd, over de planning en de aanpak. Er wordt namelijk in Nederland niet gestaakt wanneer het grootste deel van het land met vakantie is. In Zuid-Europese landen of dichterbij huis, België en Frankrijk, heerst een hele andere stakingscultuur en hebben de vakbonden een machtige positie. Bij het minste of geringste gaat de boel daar namelijk plat, zo lijkt het wel….

Terug naar Albert Heijn en de FNV Bondgenoten. De vakbond heeft in de winkels van AH weinig invloed via de leden. Dat kan ook bijna niet anders, aangezien de gemiddelde personeelsbezetting bestaat uit herintredende huisvrouwen, jonge allochtone meisjes en vakkenvullende studenten. Velen zijn parttimers, lopen rond op beperkte uurcontracten, zijn oproepkracht of iets dergelijks. Daardoor is de organisatiebereidheid via een vakbond zeer gering, ook vanwege het personeelsverloop. Bij de distributiecentra gaat dat er overigens heel anders aan toe, omdat de vakbond wel die ‘gestaalde kaders’ kan creëren en in contact staat met de toevoerlijnen naar de winkels. Met andere woorden: een staking in de distributiecentra kan voor AH een serieus probleem opleveren, met uiteindelijk lege schappen in de winkels. Een beeld waar de grootgrutter van gruwt en dat echt omzet en geld kan kosten. Zeker zo in de aanloop naar Pasen, wanneer je net een grote reclamecampagne bent gestart. Je hebt topkok Jamie Oliver gestrikt, die tegen een vorstelijke beloning zijn naam en imago leent aan een aantal campagnes, waarin hij samen met die altijd leuke en goedmoedige filiaalchef te zien is.

FNV Bondgenoten, maar meer nog de vakbeweging in de breedte, heeft na het echec met de pensioenleeftijd en de reorganisatie van de bond, behoefte aan een succes op het arbeidsvoorwaardenfront. In deze tijden van crises geldt dat eens te meer. En wat zich nu afspeelt is voor communicatiedeskundigen en –liefhebbers om van te smullen! Een staking in Nederland is steeds meer een mediagenieke staking aan het worden. Partijen hebben hun draaiboeken klaar en ze volgen deze nauwgezet. De FNV heeft in de persoon van Ron Meyer een goed getypcaste en mediagenieke representant gevonden, die op een prettige wijze uitlegt waarom de eisen zo redelijk zijn en AH zo onredelijk is. AH stelt daar meerdere vertegenwoordigers tegenover, waarvan er bijvoorbeeld een in het AH-blauwe jack (best dapper zo lijkt het) tussen alle rode FNV-jasjes nog eens gaat vertellen waarom zijn aanbod zo redelijk is en de FNV het voorbeeld van het CNV moet volgen. Ook de aantallen stakingslocaties en stakers zijn een bron van interpretatieverschillen. Zijn het 4 van de 6 centra en niet meer dan 130 man (AH), of zijn het er meer dan 500 (FNV). “Nagenoeg alle producten gaan naar de winkels” (zegt AH) waartegen je een fotoreportage op Twitter ziet van lege schappen in de winkels (aldus FNV). Alles wordt qua overtuigingskracht uit de kast gehaald, op meer dan professionele wijze en op iedere actie volgt een reactie. Zoals ik al aangaf, het is een mediastaking met draaiboeken die worden gevolgd.

Worden er dan communicatief gezien, vanwege de tot in de puntjes geregisseerde stakingscampagne, helemaal geen fouten meer gemaakt? Ja, gelukkig wel zou ik haast zeggen, anders wordt het wel heel saai. Ik noem er maar twee… Stakingsleider Ron Meyer meldt in het krantenartikel, dat zijn leden in de winkels gaan uitleggen, waarom de staking van zijn leden gerechtvaardigd is. Daar is niets mis mee, maar het leed van lege schappen voor de klanten kun je niet wegnemen door de quote: “Boodschappen kun je ook doen in een andere supermarkt”. Als klanten blijvend wegblijven, kost dat ook de FNV-leden geld en AH zal daar bij toekomstige arbeidsgeschillen op blijven duiden. Mijn voorstel zou zijn om dit statement af te zwakken en in het licht van deze specifieke staking te bezien (zo, die kan in het draaiboek).

De tweede misser zit bij AH. Stakingsleider Meyer had namelijk de stelling dat het jaarsalaris van AH-topman Dick Boer € 2,7 mln. bedraagt en dat dit bedrag ruim voldoende is om alle distributiemedewerkers koopkrachtbehoud te garanderen, waarop de reactie van AH: “Ja, als het op communicatie aankomt hoef je de FNV niks te leren”. Meneer Boer zal niet echt blij zijn met deze reactie, aangezien hiermee zijn jaarsalaris een inhoudelijk discussiepunt in de staking wordt. Liever had hij natuurlijk gezien, dat er afstand van dit onderwerp was genomen. Dus, handig om ook op te nemen in het draaiboek voor een volgende keer. Bovendien geeft AH ook indirect aan, dat zijzelf nog iets meer te leren hebben op communicatief gebied, dan het FNV… Niet handig dus!

Wat is wel wijsheid? Draaiboek overboord gooien, het gebruik van de pers loslaten en in contact met elkaar komen…werkelijk in contact als volwassenen! Want ook al hebben beide partijen een ander standpunt en een andere aanpak, het lijkt me wel dat beiden dezelfde visie hebben: gezond arbeidsklimaat in belang van tevreden medewerkers en daarmee tevreden klanten, waardoor de inkomsten kunnen groeien. Tevreden medewerkers werken namelijk harder en efficiënter. Of wist AH dat nog niet?

Wanneer AH en de FNV in deze kwestie beide, actief betrokken luisteraars kunnen zijn en zonder veroordelend denken elkaar de ruimte geven voor de soms ‘vastgeroeste’ stellingen, dan zal zowel de FNV als AH zich meer gehoord en begrepen voelen. In geval van ego gedreven denken en handelen, vanuit de angst voor gezichtsverlies, is dat dus een lastig verhaal. Maar wanneer beiden de intentie hebben om tot een oplossing te komen in belang van de visie, bereiken beiden meer! Overeenstemming en oplossingen dienen zich aan wanneer er werkelijk, zonder oordeel, geluisterd wordt naar elkaar. Communicatieve ruis en letterlijke chaos in hoofden en gedrag verdwijnen en alles zal in een positieve spiraal omhoog komen; win-win situatie. Meer tevreden medewerkers; en meer tevreden medewerkers geeft meer tevreden klanten; en meer tevreden klanten geeft meer inkomsten.

Gelukkig hebben beide partijen vrijdag 22 maart jl. overeenstemming bereikt. Zowel AH, als FNV Bondgenoten vieren hun win-win situatie bescheiden en zakelijk. Gelukkig snappen meer mensen de wet van positieve intenties en kunnen we met een gerust hart de paasdagen door 😉

Delen